2030

raad13december2016insprekenOp 13 december 2016 sprak de Raad van onze gemeente over de klimaatambities zoals die zijn verwoord in het begin dit jaar unaniem aangenomen Milieubeleidsplan. Daarin staat dat Wijk in 2030 geen fossiele energie (olie, aardgas, steenkool) meer wil gebruiken. Maar wat dan wel? Ten eerste heel veel energie besparen door isoleren, nul-op-de-meter woningen, efficiëntere apparaten, elektrisch rijden enzovoorts. Maar ook al doe je je uiterste best, dan nog kom je hoogstens tot de helft van je doelstelling. De rest zal je moeten opwekken. Maar hoe? De voorgenomen mestvergister levert een bijdrage, de daken vol leggen met zonnepanelen helpt maar er blijft een gigantisch gat dat je moet dichten. En dat kan eigenlijk alleen maar door een aantal flinke windmolens neer te zetten, zo liet Kees van der Leun van het ingehuurde gerenommeerde adviesbureau Ekofys zien in zijn presentatie.
Ook de EigenWijkse Energie Coöperatie sprak de Raad toe. De Stroomfabriek is een succes en levert al een jaar stroom aan 40 huishoudens, aldus voorzitter Henk Muis. Mariënhoeve gaat straks aan 160 huishoudens stroom leveren. Maar Wijk telt 9000 huishoudens. Eén dikke windmolen levert stroom aan meer dan 2000 huishoudens. Dus als de Raad het wil, dan is de EigenWijkse bereid om de kar te trekken. Om te zorgen dat àls er dan windmolens moeten komen dat het dan wel ònze windmolens worden. Dat de lasten èn de lusten eerlijk verdeeld worden. Dat de Wijkse gemeenschap kan meeprofiteren, niet alleen van schone stroom maar ook van de financiële opbrengst. Wordt vervolgd…

Advertenties

Nederland wordt anders

Op dinsdag 8 december was de voorzitter van de EigenWijkse Energie Coöperatie, Henk Muis, uitgenodigd door ‘Nederlandwordtanders‘ om een presentatie te houden over onze coöperatie en over de Stroomfabriek. De hele presentatie (van 5 minuten) is opgenomen en hier te bekijken.

Nederlandwordtanders is een digitaal platform dat projecten en personen presenteert die vernieuwing in de ruimtelijke sector vormgeven en concreet maken. Nederlandwordtanders organiseert bijeenkomsten om mensen te inspireren en aan elkaar
 te verbinden. Om kennis te delen en te verwerven worden rondetafelgesprekken gehouden met relevante thema’s en daadkrachtige mensen. Voor een breder en divers publiek wordt gepubliceerd in verschillende media, gevraagd en op eigen initiatief.

Meerwaarden! was de titel van deze zesde Live bijeenkomst, afgelopen dinsdag 8 december op de TU Delft. Het was wederom een inspirerende avond, met bevlogen sprekers, een interessant mini-college over de ‘Nieuwe Spreadsheet’, de presentatie van de publicatie Learning from Lowlands en een prikkelend slotwoord van de nieuwe Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Alle gefilmde pitches zijn te bekijken in het dossier meerwaarden en de publicatie ‘Learning from Lowlands’ is hier te lezen.

Tijdens Live#6 kwamen concrete projecten voor het voetlicht, waarbij sprake is van meervoudige waardecreatie. Projecten die niet alleen getuigen van ruimtelijke kwaliteit, maar ook op sociaal, ecologisch, technologisch en financieel vlak waarde toevoegen. Deze meervoudige waardecreatie is volgens Nederlandwordtanders de basis van inclusieve ruimtelijke ontwikkelingen en vormt een alternatief voor veel ruimtelijke ontwikkelingen waarbij alleen gestuurd werd -en wordt- op maximale financiële opbrengsten. Daarbij spelen ontwerpers spelen steeds vaker een belangrijke rol in het ontwerpen en toepassen van de nieuwe business modellen.

 

Postcoderoos naar 15 jaar

Stroomfabriekthermo500DEN HAAG (Energeia), 14 november 2014 – Energiecoöperaties die gebruikmaken van de Regeling verlaagd tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling, kunnen zeker vijftien jaar rekenen op een energiebelastingkorting voor hun leden. Dat heeft de Tweede Kamer donderdagavond bepaald door in te stemmen met een amendement van Jesse Klaver (Groenlinks) bij het Belastingplan 2015.

Energiecoöperaties die zelf groene stroom produceren, krijgen met de Regeling verlaagd tarief de mogelijkheid om 7,5 cent belastingkorting door te berekenen aan hun leden, wat voor financieringsruimte voor lokale, door burgers gedragen energieprojecten moet zorgen. Die afnemers kunnen alleen gezocht worden in de postcoderoos: het viercijferige postcodegebied waarin de productie-installatie staat, plus alle direct aangrenzende postcodegebieden.

Eerder deze week had minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) al toegezegd dat de minimale termijn waarin deze korting gegeven wordt, wat hem betreft verlengd kon worden van tien naar vijftien jaar. Daarmee wordt de termijn gelijkgetrokken met de looptijd van de SDE+. Nu heeft de Kamer dat ook formeel vastgelegd. Alleen de PVV en de Groep Bontes/van Klaveren stemden tegen het amendement.

Door het amendement heeft een coöperatie die gebruikmaakt van de postcoderoosregeling nu de zekerheid dat de leden in ieder geval vijftien jaar korting kunnen krijgen op hun energierekening, ook als de regeling in de tussentijd wordt afgeschaft of aangepast. Overigens was de eerdere termijn van tien jaar ook afgedwongen door een motie van Groenlinks, dezelfde partij die nu via een amendement bij het Belastingplan de termijn optrekt naar vijftien jaar.

Tot nu toe zijn er nog heel weinig projecten voor wie de regeling uitkomst biedt. Het verlengen van de termijn waarin een coöperatie zekerheid heeft over de belastingkorting, is een van de manieren waarop de politiek probeert om de regeling toch aantrekkelijk genoeg te maken voor coöperaties. Eerder werd bijvoorbeeld ook al de eis losgelaten dat er een tweede aansluiting moest zijn voor de productie-installatie waarmee een coöperatie zijn stroom produceert. Een andere aanpassing waar initiatiefnemers op hadden ingezet -een BTW-vrijstelling voor het bedrag dat leden aan de coöperatie betalen- werd door de belastingdienst juist niet toegestaan.

Perspectief voor Energiecoöperaties

AvZ 140203 3080 Dak Bwaarden kleinRapport | 20-03-2014

Hans Elzenga (PBL)en Anne Marieke Schwencke (Asisearch) hebben een mooi overzicht gegeven van de ambities, het handelingsperspectief en de interactie met gemeenten van de circa 110 energiecollectieven die er momenteel in Nederland zijn. Als je dit rapport gelezen hebt ben je weer helemaal op de hoogte.

Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan de gemeenschap, vinden zij. Het handelingsperspectief van deze nieuwe energiecoöperaties is nog relatief beperkt, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Asisearch. Coöperaties organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, kleinschalige energiebesparingsacties voor particuliere woningeigenaren, het beheer van een informatie- en adviesloket en het doorleveren van ingekochte energie.

download het rapport (PDF, 1 MB)
naar het nieuwsbericht

Rijksoverheid en gemeenten kunnen handelingsperspectief van energiecoöperaties versterken. Grotere projecten komen echter lastiger van de grond. Een belangrijke bottleneck is de onzekerheid over de rentabiliteit van de fiscale stimuleringsregelingen die voor grotere zonne-energieprojecten gelden. Daarnaast kent vrijwillige inzet z’n grenzen. Tegenover geleverde diensten met ‘maatschappelijke waarde’ zou een reële vergoeding mogen staan, zeker daar waar gemeenten en coöperaties belangen delen. De Rijksoverheid en gemeenten kunnen het handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten: de Rijksoverheid door meer zekerheid te bieden over de fiscale stimulering van zonnecentrales en deze zo nodig te verruimen, de gemeenten door in het aanbestedingsbeleid meer ruimte te creëren voor dit soort maatschappelijke ondernemingen.

Hoe werkt dat, die SDE subsidie?

Woensdag 12 februari is de SDE+ 2014 gepubliceerd in de Staatcourant. Voor 2014 is er voor 3,5 miljard euro beschikbaar voor ondernemers die investeren in de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Vanaf maandag 3 maart kunt u uw aanvraag al voorbereiden in het online eLoket. Bekijk de film en ontdek in 4 minuten hoe de regeling werkt
Film tip! Bekijk hoe SDE+ werkt. .

Steenoven wordt energiefabriek voor inwoners

ADartikelSteenovenOp 21 januari zijn we met ons plan om zonnepanelen op de oude steenfabriek in de Bosscherwaarden te leggen naar het Bouwplanoverleg geweest. In het kantoor van Welstand Monumenten Midden Nederland te Bunnik zaten om 9 uur in de ochtend gemeente Wijk bij Duurstede, Utrechts Landschap, EigenWijkse Energie Coöperatie, Provincie Utrecht, Welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan tafel. En hoewel de steenoven een beschermd Rijksmonument is en tot dusverre geen zonnepanelen op monumenten mogen was er begrip, ja zelfs enthousiasme voor dit project. Natuurlijk moet het zonnepanelendak zorgvuldig vormgegeven worden. De spantenconstructie moet deugdelijk zijn. De kleur van de panelen moet goed gekozen worden. Maar in principe is men bereid het initiatief positief te beoordelen. Goed nieuws, we kunnen door! Reden voor het AD/Utrechts Nieuwsblad om een mooi artikel over ons initiatief te plaatsen.

Energie voor de Toekomst

profadvanwijkVoor de omschakeling van onze huidige verspillende energievoorziening naar een schone moet heel wat uit de kast. Ad van Wijk, ondernemer en hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, is al vele jaren met dit onderwerp bezig. Op zaterdag 7 september om 16:00 uur zal hij in ons plaatselijke theater Calypso zijn licht laten schijnen op dit fascinerende onderwerp en ook aangeven wat wij in Wijk kunnen bijdragen.

Tijdens de dag Kleurrijk uit in Wijk op zaterdag 7 september zijn er vele activiteiten in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Eén van die activiteiten is de Duurzame Lezing. Na voorgangers als prinses Irene, Kader Abdolah en Thomas Rau is het nu de beurt aan Ad van Wijk, de ondernemende professor uit Schalkwijk. Ad zal ingaan op manieren om vele malen doelmatiger met energie om te gaan, op toekomstige energienetten en op de auto als elektriciteitscentrale.  Ook zal hij vragen beantwoorden. Ad heeft zelf in Houten (hij woont in Schalkwijk) ook een lokaal duurzaam energiebedrijf opgericht: ADEM. En hij probeert de waterkrachtcentrale in de stuw bij Hagestein weer aan de praat te krijgen. Om de ambitie waar te maken van een klimaatneutrale gemeente in 2030 zullen we alle zeilen bij moeten zetten. Ongetwijfeld geeft de voordracht van Ad van Wijk daar weer nieuwe inspiratie voor! Zie ook http://www.profadvanwijk.com/tag/tudelft/