Vrijwilligersprijs

FB-9892Tot onze verrassing bleken wij als EigenWijkse een paar weken geleden genomineerd te zijn voor de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2015, samen met nog negen andere organisaties. We werden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de feestelijke avond van de uitreiking, op 9 december. De voorzitter moest eigenlijk naar tangoles, de secretaris was het vergeten en de penningmeester moest naar het ziekenhuis.
Maar ja: er werd grote druk op ons uitgeoefend om toch te komen en te blijven. En wat bleek: we hebben de eerste prijs gewonnen! Naast de grote eer, ook een geldbedrag van € 1000,–

We zijn er superblij mee dat ons initiatief op deze wijze in het zonnetje (figuurlijk dan hè…) gezet is. En we hopen dat we op deze manier nog meer bekendheid krijgen onder de Wijkse bevolking. Want we zijn een lokaal energiebedrijf van, voor en door de Wijkse gemeenschap. Omdat we sinds de zomer ook gas & licht leveren zoeken we nog veel meer klanten. Want hoe meer klanten we hebben, hoe meer we kunnen doen aan groene  projecten hier in Wijk. Lokale energie opwekken met lokaal geld voor lokale mensen. Wordt ook ambassadeur!

Advertenties

Revius Wijk krijgt vanaf de komende week zonnepanelen op het dak.

DrukwerkNieuwe generatie, nieuwe energie. Kinderen en duurzame stroom hebben de toekomst. Logisch dus dat de Eigen Wijkse Energie Coöperatie samen met Revius Wijk en Greenspread de handen ineen slaan. De school krijgt 165 zonnepanelen op het dak. Het EigenWijkse bedrijf Volt4u gaat deze de eerste week van mei plaatsen. Een echte energiecentrale waarin iedereen kan participeren vanaf 50 euro, met een rendement dat beter is dan sparen bij de bank.

Meedoen is simpel:
Klik op (zon op t revius) voor alle ins en outs en beslis voor hoeveel je wilt deelnemen in dit project. Het loopt storm met participanten. Er is op dit moment al € 23.800,– opgehaald! Dus wil je nog meedoen, wacht dan niet te lang.

Overeenkomst getekendAVZ 150430 1161 ond#10EA846
Afgelopen donderdag zijn de handtekeningen onder de contracten gezet. Stan Poels heeft het contract getekend namens de CVO Groep, die duurzaamheid inmiddels breed omarmd heeft voor haar locaties (6 scholen). Gemke Schrakamp (directeur Revius Wijk) heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 energieneutraal te willen zijn. Daarvoor zouden tenminste nog eens 165 panelen op het dak bijgeplaatst moeten worden. Rik van der Horst van Volt4u stond er met 39 graden koorts maar was super trots dat hij als EigenWijks bedrijf na het gemeentehuis nu deze opdracht mag uitvoeren.

Henk Muis heeft als voorzitter van EigenWijkse Energie Coöperatie aangegeven dat hij hoopt dat niet alleen mensen geld gaan inleggen via GreenCrowd maar ook dat ze lid worden van de EigenWijkse Energie Coöperatie zodat er nog meer van dit soort mooie projecten kunnen komen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

 

Eerste Wijkse Energie Café

Op woensdagavond, 3 juli, is iedereen welkom bij het eerste Wijkse Energie Café. Deze avond wordt georganiseerd door de EigenWijkse Energie Coöperatie. Sinds de officiële oprichting in januari 2013 worden de plannen steeds concreter en is samenwerking gevonden met verschillende Wijkse organisaties en bedrijven. Maar duurzame energie opwekken kan de coöperatie niet alleen. Daar is iedereen bij nodig, wij doen dit samen in Wijk!

“Wij willen duurzame energie lokaal opwekken of stimuleren dat mensen het zelf doen”, aldus voorzitter Henk Muis. “Waarom iets van ver halen, als we het dichtbij ook kunnen organiseren. Wij vinden energie té belangrijk om alleen aan politici over te laten. Want energie hebben we iedere dag nodig. En kolen, olie en gas worden iedere dag duurder. Terwijl energie uit duurzame bronnen steeds goedkoper wordt. En trouwens ook veel schoner is. Daarom zeggen wij: ”energie van, voor en door ons zelf.”

Inmiddels zijn al tientallen Wijkenaren lid geworden van de coöperatie en verschillende organisaties en bedrijven, zoals Volksbelang en het Revius, maken samen met de coöperatie plannen om energie duurzaam op te wekken. “Uitwisseling van ideeën, samenwerken in Wijk en straks concreet gaan uitvoeren, dat is het doel van de avond”, aldus Henriëtte Sanders, bestuurslid. “We hebben een mooi programma met boeiende sprekers uit Wijk en landelijk, zoals Ruud de Bruijne van e-Decentraal. Verder is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen”, vervolgt het bestuurslid. Ook zal het kersverse logo onthuld worden.

Aanmelden voor de avond is niet nodig. We hopen dat vele Wijkenaren die zich betrokken voelen bij duurzame energie present zijn en zijn erg benieuwd naar uw ideeën, voornemens of initiatieven om samen Wijkse Energie waar te maken.

Wanneer : woensdag 3 juli 2013

Hoe laat : inloop 19.30 en start van het programma 20.00 uur

Waar : Muziektheater aan de Rijnstraat in Wijk bij Duurstede

Informatie : info@eigenwijkseenergiecooperatie.nl

Nieuw initiatief: DE Unie

In Nederland bestaan inmiddels tientallen lokale duurzame energiebedrijven (ook wel LDEBs).
Dit zijn veelal coöperaties van enthousiaste burgers en ondernemers die zelf het heft in handen nemen. Het opzetten van een energiebedrijf en alles wat daarbij komt kijken is veelomvattend.
Veel lokale coöperaties besteden dan ook zaken uit, van het hebben van een leveringsvergunning, tot de facturering. Uitbesteden kost geld en zo betalen de klanten van de lokale energiebedrijven mee aan de winst van andere bedrijven. Daarnaast kost het veel tijd en energie om betrouwbare partners te vinden en contracten uit te onderhandelen.

De coöperaties De Windunie en TexelEnergie hebben al meer dan tien jaar ervaring en hebben vele hobbels en kinderziekten overwonnen. Zij willen kun kennis en kunde delen en hebben het initiatief genomen om met Stichting Urgenda een gezamenlijke coöperatie op te richten die alle gewenste diensten voor lokale energiebedrijven gaat leveren zonder winstoogmerk. Elk lokaal energiebedrijf met meer dan 100 klanten kan zich aansluiten bij deze coöperatie, de Duurzame Energie Unie, DE Unie dus!

Volksbelang ondersteunt EigenWijkse Energiecoöperatie

Voor de zomervakantie is er een gesprek geweest van de EigenWijkse Energiecoöperatie in oprichting en de plaatselijke woningbouwcorporatie Volksbelang. In een daar op volgend Directie Overleg heeft Volksbelang besloten de EigenWijkse Energiecoöperatie actief te ondersteunen.

Dat wil zij doen door lid te worden, door zelf energie af te nemen als de coöperatie eenmaal draait, door haar huurders actief te wijzen op het bestaan van de EigenWijkse Energiecoöperatie en door op termijn ook het zelf opwekken van duurzame energie te bevorderen.

Volksbelang heeft in 2004 een duurzaam energiebeleid vastgesteld dat uitgaat van de trias energetica. De trias energetica gaat er vanuit dat het verstandig is:

  1. eerst de energievraag te verlagen van woningen;
  2. vervolgens zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken;
  3. het restant van de energievraag zo efficiënt mogelijk met fossiele energiedragers te beantwoorden.

In eerste instantie is dit beleid vastgesteld vanuit de zorg voor het milieu. Later is daar aan toegevoegd dat het woonlastenplaatje van huurders steeds meer bepaald wordt door de energiecomponent en steeds minder door de huurcomponent. Belangrijk daarbij zijn uiteraard het energielabel van een betreffende woning en het bewonersgedrag. Zeker is dat  aandacht voor een duurzaam energiebeleid een lagere energiecomponent oplevert.

Volksbelang is met dit duurzaam energiebeleid druk bezig in de bestaande bouw, maar ook in de nieuwbouw. In de bestaande bouw wordt dat gedaan door energiebesparende maatregelen te treffen in onderhoudsprojecten, waardoor één of meerdere energielabel sprong(en) gemaakt kan/kunnen worden. Bij nieuwbouw wordt zo mogelijk nog wat meer gedaan dan de strenge normen van het bouwbesluit stellen. Daarnaast worden er de nodige voorzieningen mee ontworpen, waardoor nieuwbouwgebouwen gemakkelijk in de toekomst kunnen worden voorzien van bv. zonnepanelen.

Dit alles is gericht op de eerste stap van de trias energetica: het verminderen van de energievraag. Ten aanzien van de tweede stap: zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, wordt nog zeer weinig gedaan. Enkel in de bestaande voorraad is een aantal zonnepanelen aangebracht. Toch is het deze stap die belangrijker wordt in het bereiken van nog lagere energielasten. Immers, de eerste stap heeft Volksbelang al in heel veel projecten gezet en de energievraag is daarmee al behoorlijk teruggebracht en moeizaam verder te verbeteren.

Door de Eigenwijkse Energiecoöperatie te ondersteunen kunnen de verschillende  initiatieven die momenteel ontstaan in de Wijkse gemeenschap waarschijnlijk makkelijker en met meer draagvlak worden ontwikkeld, maar wordt duurzaamheid als thema ook breder gezien. Het concept van de coöperatie maakt ook dat de gemeenschap van Wijk bij Duurstede duurzaam betrokken is bij de opwekking van energie.

Manifest

Manifest van de EigenWijkse Energie Coöperatie 
Omdat… we invloed willen hebben op hoe energie opgewekt wordt, waar energie vandaan komt en wie er aan verdient, hebben we besloten tot de oprichting van een EigenWijkse Energie Coöperatie. Lees verder