Perspectief voor Energiecoöperaties

AvZ 140203 3080 Dak Bwaarden kleinRapport | 20-03-2014

Hans Elzenga (PBL)en Anne Marieke Schwencke (Asisearch) hebben een mooi overzicht gegeven van de ambities, het handelingsperspectief en de interactie met gemeenten van de circa 110 energiecollectieven die er momenteel in Nederland zijn. Als je dit rapport gelezen hebt ben je weer helemaal op de hoogte.

Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan de gemeenschap, vinden zij. Het handelingsperspectief van deze nieuwe energiecoöperaties is nog relatief beperkt, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Asisearch. Coöperaties organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, kleinschalige energiebesparingsacties voor particuliere woningeigenaren, het beheer van een informatie- en adviesloket en het doorleveren van ingekochte energie.

download het rapport (PDF, 1 MB)
naar het nieuwsbericht

Rijksoverheid en gemeenten kunnen handelingsperspectief van energiecoöperaties versterken. Grotere projecten komen echter lastiger van de grond. Een belangrijke bottleneck is de onzekerheid over de rentabiliteit van de fiscale stimuleringsregelingen die voor grotere zonne-energieprojecten gelden. Daarnaast kent vrijwillige inzet z’n grenzen. Tegenover geleverde diensten met ‘maatschappelijke waarde’ zou een reële vergoeding mogen staan, zeker daar waar gemeenten en coöperaties belangen delen. De Rijksoverheid en gemeenten kunnen het handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten: de Rijksoverheid door meer zekerheid te bieden over de fiscale stimulering van zonnecentrales en deze zo nodig te verruimen, de gemeenten door in het aanbestedingsbeleid meer ruimte te creëren voor dit soort maatschappelijke ondernemingen.

Energiemeters

toonZoals bekend: meten is weten. En als je het weet kan je er gemakkelijker wat aan doen. Dat geldt ook voor het energiegebruik. Er bestaan diverse middelen en methoden om het eigen energiegebruik in de gaten te houden. Meestal gaat het om elektriciteit, somss ook gas. In de praktijk blijkt dat mensen die hun energiegebruik monitoren al snel 10 tot soms 20 % besparen. Milieu Centraal heeft de verschillende energieverbruiksmeters op een rij gezet.

Isolatie veel lucratiever dan spaarrekening

Energiecafé#2Het rendement van een investering in spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Dat toont een nieuwe rekenmethode van Milieu Centraal voor het bepalen van rendementen van energiebesparende maatregelen.

Op 10 oktober 2013, de Nationale Dag van de Duurzaamheid, organiseerde de EigenWijkse Energie Coöperatie haar 2e Energiecafé. Er kwamen meer dan dertig mensen op af. Naast het inspirerende verhaal van Rob Bijleveld over de zonnepanelen bij de tennisvereniging en de ontwikkelingen rond de Waterkrachtcentrale bij Hagesteijn, waren er twee presentaties over energiebesparing. Piet van Barneveld vertelde wat Eneco kan betekenen op het gebied van besparing en financiering. En Jeroen Bekker van isolatiebedrijf Pluimers liet zien wat er komt kijken bij spouwmuurisolatie.

Alle energie die je bespaart hoeft niet opgewekt te worden, transport is niet nodig en je hoeft het ook niet te betalen. Een investering in spouwmuurisolatie is in vier jaar terugverdiend. Veel mensen gebruiken de terugverdientijd als vuistregel om te bepalen of een investering slim is, maar daarbij blijven voordelen op de langere termijn buiten beeld. Milieu Centraal heeft gekozen voor een eenduidige vergelijking met spaarrente, omdat mensen daar vertrouwd mee zijn.

Voorbeeld rekenmethode

Het laten aanbrengen van 105 m2 spouwmuurisolatie (Rd = 1,3) in een gemiddelde eengezinswoning met een hr-combiketel kost 2.000 euro. De looptijd van de investering is 25 jaar en we nemen aan dat de jaarlijkse besparingen op een spaarrekening worden gezet, waarop jaarlijks 2,5 procent rente komt. Dit levert over de gehele periode een rendement op de investering op dat is te vergelijken met 12 procent rente op een spaarrekening.

Andere energiebesparende maatregelen

Ook andere duurzame maatregelen zijn zeer lucratief, blijkt uit de Standaard Rekenmethode Rendementen van Milieu Centraal. Zo heeft dakisolatie een rendement van negen procent,vloerisolatie acht procent, en dubbel glas zeven procent. Zonnepanelen hebben een rendement van zes procent.