Energiecafé #3

ReviusOp woensdagavond 18 juni, is iedereen weer welkom bij het derde Wijkse Energie Café. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen t.a.v. lokale duurzame energieopwekking te melden. “Wij zijn blij dat we tijdens de avond twee concrete Wijkse projecten kunnen presenteren”, aldus Henk Muis, voorzitter van EWEC.

Zonfabriek

Ruud de Bruijne van e-Decentraal, is de voorzitter van de avond. Hij is secretaris van de landelijke vereniging van decentrale duurzame energie. Henk Muis zal u meenemen in de mooie ontwikkeling bij de Bosscherwaarden. Van Steenoven naar Zonfabriek! Waarbij straks de Wijkse inwoner zelf kan investeren in zonnepanelen op het grote zuidelijke dak van de voormalige steenfabriek. Irma Bakker van het Utrechts Landschap, eigenaar, is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Zonneschool

De EigenWijkse Energie Coöperatie heeft een tijd geleden het initiatief genomen om met het Revius in gesprek te gaan over zonnepanelen op het dak van de school. Dat lijkt de goede kant op te gaan! De verantwoordelijk bestuurder van de CVO-groep, de heer Stan Poels, is gevraagd toelichting te geven. In zijn plaats komt André van der Lee, locatiebeheerder. Henk Muis, “Nu één zonneschool en straks allemaal zonnescholen in Wijk”.

Zon voor particulieren

Verder komt de directeur particulieren van Rabobank Kromme Rijnstreek, de heer Oetse Wijma, naar het Energiecafé, hij geeft informatie over het duurzaamheidsfonds voor particulieren.

De nieuwe wethouder voor duurzaamheid en energie Hans Marchal zal aan de tand gevoeld worden over hoe de gemeente omgaat met duurzaamheid en de energietransitie.

Het belooft weer een snel, afwisselend en informatief Energiecafé te worden met voldoende ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling. Voorafgaand aan het energiecafé is een Algemene Leden Vergadering. Daarvoor zijn de leden uitgenodigd. Aanmelden voor het café hoeft niet, we vragen enkel uw betrokkenheid bij duurzame energie en inzet en ideeën om Wijkse Energie waar te maken.

Wanneer                  : woensdag 18 juni

Hoe laat                  : start van het programma 20.00 uur

Waar                       : Muziektheater Tom van Ginkel, Rijnstraat 3 in Wijk bij Duurstede

Informatie                : info@eigenwijkseenergiecooperatie.nl

Aan de pers. Voor vragen kunt u terecht bij: Henk Muis muis@planet.nl, 0343-572189, Rob Willems r.willems@maw.ru.nl of Henriëtte Sanders hsanders@casema.nl 06-10168309

Advertenties

Perspectief voor Energiecoöperaties

AvZ 140203 3080 Dak Bwaarden kleinRapport | 20-03-2014

Hans Elzenga (PBL)en Anne Marieke Schwencke (Asisearch) hebben een mooi overzicht gegeven van de ambities, het handelingsperspectief en de interactie met gemeenten van de circa 110 energiecollectieven die er momenteel in Nederland zijn. Als je dit rapport gelezen hebt ben je weer helemaal op de hoogte.

Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan de gemeenschap, vinden zij. Het handelingsperspectief van deze nieuwe energiecoöperaties is nog relatief beperkt, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Asisearch. Coöperaties organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, kleinschalige energiebesparingsacties voor particuliere woningeigenaren, het beheer van een informatie- en adviesloket en het doorleveren van ingekochte energie.

download het rapport (PDF, 1 MB)
naar het nieuwsbericht

Rijksoverheid en gemeenten kunnen handelingsperspectief van energiecoöperaties versterken. Grotere projecten komen echter lastiger van de grond. Een belangrijke bottleneck is de onzekerheid over de rentabiliteit van de fiscale stimuleringsregelingen die voor grotere zonne-energieprojecten gelden. Daarnaast kent vrijwillige inzet z’n grenzen. Tegenover geleverde diensten met ‘maatschappelijke waarde’ zou een reële vergoeding mogen staan, zeker daar waar gemeenten en coöperaties belangen delen. De Rijksoverheid en gemeenten kunnen het handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten: de Rijksoverheid door meer zekerheid te bieden over de fiscale stimulering van zonnecentrales en deze zo nodig te verruimen, de gemeenten door in het aanbestedingsbeleid meer ruimte te creëren voor dit soort maatschappelijke ondernemingen.

Hoe werkt dat, die SDE subsidie?

Woensdag 12 februari is de SDE+ 2014 gepubliceerd in de Staatcourant. Voor 2014 is er voor 3,5 miljard euro beschikbaar voor ondernemers die investeren in de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Vanaf maandag 3 maart kunt u uw aanvraag al voorbereiden in het online eLoket. Bekijk de film en ontdek in 4 minuten hoe de regeling werkt
Film tip! Bekijk hoe SDE+ werkt. .

Wie is de groenste?

grafiek-duurzaamheid-stroomleveranciers-2014Vandaag is de nieuwe ranking van de Nederlandse stroomleveranciers bekend gemaakt. Windunie, Raedthuys, HVC energie, DONG, Eneco en Greenchoice komen als beste uit de bus. De minst duurzame energiebedrijven zijn Atoomstroom, Essent en Delta.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE. Voor het eerst voeren zeven organisaties met zo’n breed maatschappelijk draagvlak dit onderzoek uit. Het geeft Nederlandse consumenten duidelijkheid over de duurzaamheid van groene stroom en van stroomleveranciers.

Lees meer…

Energie voor de Toekomst

profadvanwijkVoor de omschakeling van onze huidige verspillende energievoorziening naar een schone moet heel wat uit de kast. Ad van Wijk, ondernemer en hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, is al vele jaren met dit onderwerp bezig. Op zaterdag 7 september om 16:00 uur zal hij in ons plaatselijke theater Calypso zijn licht laten schijnen op dit fascinerende onderwerp en ook aangeven wat wij in Wijk kunnen bijdragen.

Tijdens de dag Kleurrijk uit in Wijk op zaterdag 7 september zijn er vele activiteiten in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Eén van die activiteiten is de Duurzame Lezing. Na voorgangers als prinses Irene, Kader Abdolah en Thomas Rau is het nu de beurt aan Ad van Wijk, de ondernemende professor uit Schalkwijk. Ad zal ingaan op manieren om vele malen doelmatiger met energie om te gaan, op toekomstige energienetten en op de auto als elektriciteitscentrale.  Ook zal hij vragen beantwoorden. Ad heeft zelf in Houten (hij woont in Schalkwijk) ook een lokaal duurzaam energiebedrijf opgericht: ADEM. En hij probeert de waterkrachtcentrale in de stuw bij Hagestein weer aan de praat te krijgen. Om de ambitie waar te maken van een klimaatneutrale gemeente in 2030 zullen we alle zeilen bij moeten zetten. Ongetwijfeld geeft de voordracht van Ad van Wijk daar weer nieuwe inspiratie voor! Zie ook http://www.profadvanwijk.com/tag/tudelft/

Eerste Wijkse Energie Café succesvol

Energiecafé

Wijk bij Duurstede – Afgelopen woensdagavond, 3 juli 2013, vond het eerste Wijkse Energie Café in het Muziektheater van Tom van Ginkel plaats. Er was veel belangstelling. “Wij kijken terug op een succesvolle avond. Alle vijftig bezoekers waren met elkaar in gesprek om energie in Wijk duurzaam te maken. Zo hadden we gehoopt dat het Eerste Energie Café zou zijn”, aldus voorzitter Henk Muis.

Huurwoningen met zonnepanelen

Na een inleiding door voorzitter Henk Muis over het hoe en waarom van de EigenWijkse Energie Coöperatie werd wethouder Robbert Peek als eerst ondervraagd door Rob Willems, secretaris. Peek vertelde dat de gemeente blij is met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). De gemeente wil graag faciliteren, stimuleren en samenwerken met partijen met duurzame initiatieven.

Gerrit Nellestein, directeur van Woningstichting Volksbelang, kon concreter zijn. Volksbelang heeft 2.000 huurwoningen. Volgens Nellestein allemaal daken voor zonnepanelen. De huurders moeten daar wel mee in stemmen. Maar netto is het uiteindelijk voor iedere huurder goedkoper om zonnepanelen op het dak te hebben.

Samenwerken

Na de pauze kwam Ruud de Bruijne aan de beurt. Ruud is secretaris van de landelijke organisatie E-decentraal en woont in Wijk. Hij vertelde over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. “Het bijzondere van dit soort initiatieven is dat de wetgeving er niet op is voorbereid. Met deze projecten lopen consument en producent door elkaar”.

Vervolgens kwam Theo Land, van ‘Heuvelrug Energie’, een soortgelijk initiatief als EWEC in de buurgemeente, vertellen waar zij aan werken. Heuvelrug Energie is een jaartje ouder dan EWEC. Zij hebben goed overleg gehad met installateurs van zonnepanelen in hun gemeente. “De ontwikkelingen bij zonne-energie gaan heel hard. Daarom is het voor de consument van belang dat installateurs samenwerken om de kwaliteit te bewaken. Er zijn nu vier installateurs in de Heuvelrug met een goed en betrouwbaar aanbod”, aldus Theo Land.

André van Zwieten legde tot slot uit hoe de huisstijl en het logo tot stand zijn gekomen. “De uitknip-letters van Max Kisman zijn geknipt voor deze club en het energieke en specifieke uitroepteken kan je overal kwijt.’ WE DOEN ‘T ZELF!’ is de slogan”, aldus André van Zwieten.

Geen praatclub

Zo werd door het gehele bestuur van de EigenWijkse Energie Coöperatie een succesvolle bijeenkomst georganiseerd. Het draaiboek was van Henriëtte Sanders, Bob Zijderveld was de man achter de techniek. Er werden drie filmpjes getoond van ‘Hier-opgewekt’ (over andere initiatieven in de provincies), vier sprekers met bijzondere verhalen werden geïnterviewd door Rob Willems en vijf nieuwe leden konden worden ingeschreven door penningmeester Joost Vulto.

Henk Muis sloot de bijeenkomst af met de woorden, “Wij gaan zeker een tweede energie café organiseren. Maar dit is geen praatclub, wij gaan concreet aan de slag. We doen ’t zelf in Wijk!

Aanbod groene stroom niet altijd groen

Graadmeter 2012

Wie wil bijdragen aan de overgang naar een schone en veilige energievoorziening, kan beter voor een groene energieleverancier kiezen dan afgaan op het label ‘groene stroom’. Dit blijkt uit het onderzoek van onderzoeksbureau SOMO in opdracht van Greenpeace en de Consumentenbond, waarin 22 energiebedrijven langs de duurzame meetlat zijn gelegd. Wil je een écht verantwoorde keuze maken bij het kiezen van een energiebedrijf? Raadpleeg de Graadmeter 2012.

De nieuwe Graadmeter laat zien welke leveranciers écht bijdragen aan een duurzame samenleving. Naast de productie en inkoop van stroom, worden ook de investeringen in nieuwe productiebronnen meegenomen. ‘De Graadmeter is bedoeld om consumenten te helpen een weg te vinden in de wirwar van groene claims van bedrijven, zodat ze een werkelijk duurzame keuze kunnen maken’, zegt Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie.

De groenste energiebedrijven

Windunie komt als groenste energiebedrijf uit de bus: alle stroom die Windunie produceert en verkoopt aan klanten komt van Nederlandse windmolens.Greenchoice, de Noord-Hollandse Energie Coöperatie en Eneco volgen. Ook het in Nederland relatief onbekende bedrijf Dong Energy scoort redelijk goed. Atoomstroom en Energiedirect eindigen onderaan in de Graadmeter.

Niet zo groen als je denkt

Energiebedrijven zijn niet altijd zo groen als ze beweren. Essent en E.ON verkopen weliswaar groene stroom, maar investeren intussen ouderwets in kolencentrales. Hiermee blokkeren zij de overgang naar een schone, veilige energiehuishouding. Andere bedrijven, zoals Oxxio en Nederlandse Energie Maatschappij, zeggen 100 procent groene stroom te leveren en laten klanten denken dat ze goed bezig zijn. Maar in de praktijk blijkt dat deze bedrijven helemaal niet bijdragen aan de vergroting van de hoeveelheid groene stroom die geproduceerd wordt. Ze kopen stroom in via de handelsmarkt en ‘vergroenen’ de stroom met goedkope certificaten van waterkrachtcentrales uit Noorwegen.