Over eigenwijks

De EigenWijkse Energie Coöperatie is een lokaal energiebedrijf. De coöperatie is een initiatief van, voor en door de Wijkse bevolking. Samen willen we ervoor zorgen dat Wijk bij Duurstede over 25 jaar overgestapt is op duurzame energie.

Energiecoöperaties gaan samenwerken

duurzame-energie-unie-logo-long-mediumVanaf 1 februari 2017 gaan de Duurzame Energie Unie en Noordelijk Lokaal Duurzaam een partnerschap aan. Door de samenwerking van de coöperaties ontstaat met 95 lokale energiecoöperaties het grootste samenwerkingsverband op het gebied van lokale duurzame energie.  De EigenWijkse Energie Coöperatie werkt al een aantal jaren samen met de Duurzame Energie Unie om haar klanten 100% groene stroom en groen gas te leveren. Uit onderzoek blijkt dat ook het lokale aspect mensen aanspreekt.  4 op de 10 consumenten vindt energie uit de streek aantrekkelijk. De voornaamste redenen zijn transparantie en de drang van consumenten om een steentje bij te kunnen dragen aan het opwekken van duurzame energie. Diverse lokale duurzame energiebedrijven en coöperaties zetten zich in om groene stroom en gas op te wekken en de baten hiervan terug te laten vloeien naar de lokale gemeenschap. Lees verder voor het hele persbericht.

Advertenties

2030

raad13december2016insprekenOp 13 december 2016 sprak de Raad van onze gemeente over de klimaatambities zoals die zijn verwoord in het begin dit jaar unaniem aangenomen Milieubeleidsplan. Daarin staat dat Wijk in 2030 geen fossiele energie (olie, aardgas, steenkool) meer wil gebruiken. Maar wat dan wel? Ten eerste heel veel energie besparen door isoleren, nul-op-de-meter woningen, efficiëntere apparaten, elektrisch rijden enzovoorts. Maar ook al doe je je uiterste best, dan nog kom je hoogstens tot de helft van je doelstelling. De rest zal je moeten opwekken. Maar hoe? De voorgenomen mestvergister levert een bijdrage, de daken vol leggen met zonnepanelen helpt maar er blijft een gigantisch gat dat je moet dichten. En dat kan eigenlijk alleen maar door een aantal flinke windmolens neer te zetten, zo liet Kees van der Leun van het ingehuurde gerenommeerde adviesbureau Ekofys zien in zijn presentatie.
Ook de EigenWijkse Energie Coöperatie sprak de Raad toe. De Stroomfabriek is een succes en levert al een jaar stroom aan 40 huishoudens, aldus voorzitter Henk Muis. Mariënhoeve gaat straks aan 160 huishoudens stroom leveren. Maar Wijk telt 9000 huishoudens. Eén dikke windmolen levert stroom aan meer dan 2000 huishoudens. Dus als de Raad het wil, dan is de EigenWijkse bereid om de kar te trekken. Om te zorgen dat àls er dan windmolens moeten komen dat het dan wel ònze windmolens worden. Dat de lasten èn de lusten eerlijk verdeeld worden. Dat de Wijkse gemeenschap kan meeprofiteren, niet alleen van schone stroom maar ook van de financiële opbrengst. Wordt vervolgd…

Presentatie Marjan Minnesma

img_0302Een aantal mensen heeft ons bericht dat ze onder de indruk waren van het optreden van Marjan Minnesma op donderdag 17 november in ons Energiecafé. Haar presentatie ging over opschalen en opschieten van de energietransitie. Als we opschieten, ècht meters gaan maken, dan is het misschien nog niet te laat om de rampzalige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Marjan is zelf het meeste beducht voor de honderden miljoenen mensen die op drift raken als hun land onder water verdwenen is  of als hun landbouwgronden uitgeput zijn. We hebben haar gevraagd de presentatie op te sturen. Je vind hem hier (let wel: 10 MB!): marjan-minnesma-wijk-bij-duurstede-17-nov-2016

Zonnepanelen voor Mariënhoeve

img_0345

Tijdens het Energiecafé van de EigenWijkse Energie Coöperatie op donderdag 17 november 2016 werd de intentieverklaring ondertekend om op Mariënhoeve bijna 2000 zonnepanelen te leggen. Onder goedkeurend oog van Marjan Minnesma tekenden wethouder Hans Marchal (namens de gemeente Wijk bij Duurstede), Henk Muis (namens de EigenWijkse) en Erik van de Kant (namens stichting Wijksport). Daarvoor hadden de bijna 100 aanwezigen anderhalf uur aandachtig geluisterd naar het indringende betoog van Minnesma. Ze liet zien hoe we sneller meer meters kunnen maken om de rampzalige gevolgen van ons veranderende klimaat nog op tijd af te wenden.

Sinds 2007 is Marjan Minnesma directeur van Urgenda. Ze is onder meer bekend vanwege de rechtszaak die ze aanspande tegen de Nederlandse staat omdat die volgens haar en haar medestanders te weinig doet om haar onderdanen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ze heeft deze rechtszaak gewonnen en daarmee de overheid gedwongen om meer daadkracht te tonen.

Minnesma ziet een belangrijke rol voor coöperaties, zoals de EigenWijkse Energie Coöperatie, in enerzijds energie besparen en anderzijds duurzame energie produceren. Ook kan de coöperatie verbindend werken in de samenleving en een rol vervullen bij het uitvoeren van het Milieubeleidsplan van de gemeente Wijk bij Duurstede. Als de gemeenteraad dit unaniem aangenomen Milieubeleidsplan serieus neemt en inderdaad in 2030 klimaatneutraal wil zijn, moeten we zo snel mogelijk grote stappen zetten.

De voorgenomen zonnepanelen op Mariënhoeve passen in dit verhaal. Hoewel er nog veel meer moet gebeuren is de ondertekening van de intentieovereenkomst weer een mooie stap op weg naar een klimaatneutraal Wijk bij Duurstede. Meer over Mariënhoeve> 

Energiecafé met Marjan Minnesma

ewec-mminnesma-17nov2017Datum: donderdag 17 november 2016 van 20:00 uur tot 22:00 uur
Locatie: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
Raadszaal Huis der Gemeente, Wijk bij Duurstede

Op donderdag 17 november om 20:00 uur komt duurzaamheidskoningin Marjan Minnesma naar Wijk bij Duurstede. De EigenWijkse Energiecoöperatie houdt op die avond haar Energiecafé in de raadszaal van het huis van de gemeente. De bijeenkomst is gratis toegankelijk maar vol is vol.

Marjan Minnesma (1966) is sinds 2007 directeur van Urgenda. Ze behaalde een Master in Bedrijfskunde, Rechten en Filosofie en werkte o.a. als campagnedirecteur bij Greenpeace. Ook was ze directeur van DRIFT, het Dutch Research Institute for (sustainability) Transitions, in Rotterdam.

Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda, is in 2007 opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en DRIFT. Het is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030, het kan als je het wilt en een concreet actieplan, realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

In 2010 bestelde Minnesma 50.000 zonnepanelen rechtstreeks in China om op die manier de prijs te drukken zodat zonnepanelen zonder subsidie mogelijk werden: “Wij willen zon”. In 2015 won Urgenda de spraakmakende Klimaatzaak tegen de Staat der Nederlanden waarbij geëist werd dat Nederland in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseert. Ter vergelijking, Denemarken en Duitsland reduceren al 40% voor 2020. En ze liep het hele eind van Amsterdam naar Parijs ter gelegenheid van de klimaattop in Parijs, de Climate Miles.

Aangezien de gemeente Wijk bij Duurstede de niet geringe ambitie heeft per 2030 klimaatneutraal te zijn is het interessant om te vernemen hoe dat volgens Minnesma zou kunnen.

Speciale aanbieding!

Schermafbeelding 2016-04-08 om 17.38.45Natuurlijk staat de EigenWijkse Energie Coöperatie ook op zaterdagmiddag 16 april op de Markt van de Toekomst. De toekomst is namelijk 100 % duurzaam en dat is nu al de energie die wij leveren (in samenwerking met DE Unie). Wie op zaterdag 16 april overstapt van zijn oude energiebedrijf naar de EigenWijkse Energie Coöperatie ontvangt een origineel cadeau! Wat het is zeggen we nog even niet….

En verder ontvangen wij die dag uit handen van de directeur van Rabobank Kromme Rijn een cheque voor het verbeteren van onze website. De vernieuwde website is nog niet af maar je kan hem al bekijken: www.ewec.nl